سردخانه

10 / 10
از 1 کاربر

سردخانه(Refrigerator)محلی برای نگهداری از مواد فاسد شدنی در اطاقک های قفسه بندی شده می باشد که داری دمای پایینی می باشد. تامین این دما ممکن است از طریق سیستم های فریونی یا آمونیاکی تامین شود.

از لحاظ دمایی سردخانه به چند دسته تقسیم میشوند

  1. بالای صفر
  2. زیر صفر
  3. تونل انجماد

خدمات سردخانه :

  1. طراحی و اجرای سردخانه
  2. عیب یابی و تعميرات سردخانه
  3. تعمير و نگهداری سردخانه
  4. تعمیرات دوره ای سردخانه
  5. شارژ گاز و تعویض روغن کمپرسور سردخانه
  6. تعمیر کمپرسور سردخانه
  7. نصب و راه اندازی تابلو کنترل سردخانه

و کلیه کارهای مربوط به سردخانه می باشد.

نصب و تعمیر سردخانه

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :