تعویض لوله مسی های چیلر (ریتیوب)

10 / 10
از 1 کاربر

لوله مسی های داخل چیلر ها (تیوب) که در معرض اسیدشویی چیلر می باشند به مرور توسط اسید از بین میروند و سوارخ میشوند که باعث ارتباط داخل چیلر با فضای بیرون خواهد شد که در چیلرهای جذبی باعث شکستن خلاء داخل چیلر و بعد نفوذ آب به داخل آن میشود و در چیلرهای تراکمی باعث خروج گاز و ورود آب به داخل چیلر خواهد شد.در اینصورت باید لوله مسی های چیلر تعویض گردد که به اصطلاح به این عمل ریتیوب چیلر می گویند.شایان ذکر است گاهی به دلیل عدم گردش آب داخل اواپراتور که ناشی از عدم کارکرد صحیح سیستمهای کنترلی و امنیتی چیلر است ، آب داخل لوله های اواپراتور یخ میزند و با ایجاد انبساط لوله ها را از داخل می ترکاند که در صورت کثرت لوله های آسیب دیده باید عمل ریتیوب انجام شود.

 

خدمات ریتیوب چیلر شامل:

  1. تعویض لوله مسی
  2. جراحی چیلر
  3. تعویض نازل های آبزربر و اواپراتور چیلر جذبی
  4. تعویض هدر چیلر چیلر جذبی
  5. جوشکاری چیلر بعد از شکافتن چیلر
  6. عیب یابی و شکافتن مبدل چیلر

و کلیه کارهای مربوط به چیلرمی باشد.

ریتیوب-چیلر

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :