راه اندازی ابتدای فصل چیلر

10 / 10
از 1 کاربر

خدمات راه اندازی ابتدای فصل چیلر شامل:

 1. بررسی لزوم اسید شویی چیلر
 2. چک کردن کنترلرهای چیلر
 3. تعویض روغن کمپرسور در چیلرهای تراکمی در صورت نیاز
 4. تعویض درایر در چیلرهای تراکمی در صورت نیاز
 5. شارژ گاز در چیلرهای تراکمی در صورت نیاز
 6. بررسی کارکرد صحیح المنت کمپرسور در چیلرهای تراکمی
 7. چک کردن تابلو برق و کنترل ظرفیت
 8. تست نشتی گاز در چیلرهای تراکمی
 9. بررسی کارکرد صحیح فلوسوئیچ چیلر
 10. بررسی کارکرد صحیح آنتی فریز چیلر
 11. وکیوم چیلر در چیلرهای جذبی در صورت نیاز
 12. آنالیز مواد چیلر در چیلرهای جذبی در صورت نیاز
 13. غظت سنجی لیتیم در چیلرهای جذبی

و کلیه کارهای لازم در راه اندازی چیلر می باشد.

راه اندازی ابتدای چیلر

 

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :